Responsibility

IT takes teamwork to make dreams work!

Bijdragen aan een eerlijke en duurzame samenleving met gelijke kansen voor iedereen...  


Het verhaal van LogicQ begint bij de oprichters meer vrijheid wilde om zelf verantwoordelijk te zijn voor het succes van hun arbeid. Zij willen een landelijke multidisciplinaire organisatie bouwen voor en door freelancers. Daarbij staat samenwerking, innovatie en gezamenlijk succes centraal. 

Nu is LogicQ een groeiende multi-disciplinaire netwerkorganisatie voor en door freelance consultants, welke bewust hebben gekozen om te bouwen aan een gemeenschappelijke organisatie, waarin zij als member, associé of partner samenwerken aan succes.


Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Kennis is macht

De kennis van een freelance consultant is relevant zolang er vraag naar is. Als je met je kennis van het vorige decennium nu nog werkt, kan dat snel een probleem worden.

Daarom stimuleert LogicQ om in de breedte te orienteren en kennis te vergaren van actuele ontwikkelingen. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen sta je sterker

Een solistische freelancer kan in goede tijden de schoorsteen laten roken, maar wanneer de economie tegen zit blijkt hoe kwetsbaar veel freelancers zijn.  

Daarom versterkt LogicQ de banden tussen onze LogicQ Members en werken we aan interessante interne projecten. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen werken aan succes

Leveranciers en opdrachtgevers zoeken continuïteit bij hun partners. Door individuele Freelancers samen te laten werken binnen LogicQ kunnen zij dit gezamenlijk ook creëren. 

Daarom werken we binnen LogicQ aan accreditaties en partner levels die een solist niet kan bieden - LogicQ werkt beter. 

LogicQ is een multidisciplinaire netwerkorganisatie voor en door freelance consultants, welke bewust hebben gekozen om te bouwen aan een gemeenschappelijke organisatie, waarin zij als member, associé of partner samenwerken aan succes.

Als organisatie heeft LogicQ Co-operative Consultants een missie om individuele consultants te verenigen in een gemeenschappelijke multidisciplinaire organisatie. De interne cultuur is belangrijk voor de sfeer en de mate waarin mensen zich met elkaar kunnen verbinden en stimuleren in het verwezenlijken van hogere ambities.

Daarom hebben we een gedragscode opgesteld voor alle werkzame LogicQ Co-operative Consultants als leidraad voor hun professionele handelen bij opdrachtgevers en het bevorderen van een gezonde samenwerking tussen alle Associés.  

  • LogicQ faciliteert en organiseert voor haar associés om hen meer tijd te geven voor de uitvoering van hun opdrachten.

  • LogicQ is het thuis voor executives en professionals welke allen zich committeren aan de LogicQ Code en de wil om Quality te leveren in hun opdrachten. 

  • LogicQ zoekt met elkaar naar interessante vervolgopdrachten met goede werkgevers en interessante opdrachten.

  • LogicQ geeft zinvolle invulling in de tijd tussen opdrachten welke we gebruiken voor persoonlijke groei en educatie als voorbereiding op de volgende uitdaging.

  • LogicQ is een groeiend dynamisch team van gepassioneerde professionals die toekomstgericht en een open mind werkt aan innovatie van arbeid en educatie.

  • LogicQ biedt mogelijkheid participatie in aandelen als Partner op basis van inzet en resultaat.