EuroCloud Nederland wordt Cloud Community Europe - Nederland

Aandacht verschuift naar toepassing van cloud voor digitale transformatie

 “De cloud is inmiddels uitgegroeid tot een geaccepteerd platform voor de digitale economie en maatschappij”, stelde bestuurslid Hans Timmerman (in het dagelijks leven CTO bij Dell EMC) in zijn nieuwjaarstoespraak vast. “In landen als Nederland is de vraag niet langer: wat is cloud? Bij ons draait het de komende jaren vooral om vragen als: hoe kunnen we cloud en andere digitale technologie optimaal inzetten? Wat betekent cloud in de praktijk voor het verbeteren van bedrijfsprocessen maar juist ook voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij?”

Digitale transformatie

Nederland was in 2010 een van de eerste landen die toetrad tot EuroCloud Europe. Doel van EuroCloud was het uitleggen wat het fenomeen ‘cloud’ is. “Dit doel is bereikt”,verklaarde Timmerman tijdens de nieuwjaarsreceptie. “Daarom verschuift onze aandacht nu richting het toepassen van cloud en de digitale transformatie van bedrijven en overheden die daarmee mogelijk wordt.”

Nieuwe doelstelling

Bij deze nieuwe doelstelling hoort ook een nieuwe organisatie. Nederland heeft het voortouw genomen om deze nieuwe organisatie niet alleen in Nederland neer te zetten,maar ook in Europees verband. Kern van de activiteiten van deze nieuwe organisatie vormt het ontwikkelen en verspreiding van kennis op het gebied van cloud-toepassingen en digitale transformatie.

Cloud Community Europe

Deze nieuwe organisatie heet: Cloud Community Europe. Tot de oprichters behoren - naast Nederland - ook landen als Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, Polen en Spanje. De verwachting is dat op korte termijn België, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije enOekraïne zich eveneens aansluiten. Hiermee kent de organisatie een community van meer dan 400 aangesloten bedrijven en maatschappelijke partijen.

Nederlands bestuur

Het bestuur van Cloud Community Europe - Nederland bestaat uit:

- Alexandra Schless (voorzitter)

- Maurice van der Woude (vice-voorzitter)

- Robbert Hoeffnagel

- Herman Kui

- Victor de Pous

- Hans Timmerman

- Job Voorhoeve


Activiteiten

Het activiteitenprogramma voor de komende maanden omvat onder andere:

- 26 januari: Show Your Cloud-event waar het gebruik van public cloud-diensten dooreen grote organisatie (Heineken) en een kleine onderneming (Creatieve Koppen) wordtbehandeld (locatie: T-Systems in Vianen)

- 28 maart: Uitreiking Nederlandse Cloud Awards (locatie: Dell EMC in Amsterdam)

- april - Publicatie van de Nederlandse Cloud Monitor, een jaarlijks terugkerendonderzoek naar het gebruik van cloud in Nederland

Daarnaast wordt momenteel hard gewerkt aan een verdere uitbreiding van de activiteiten. Binnen enkele weken hoopt het bestuur van Cloud Community Europe - Nederland hierover nadere mededelingen te kunnen doen.