/

Testautomatiseerder & Scrum master

Zuid-Holland

Over de aanvraag/functie:

Deze tijdelijke functie is divers. Aantoonbare ervaring met Specflow en/of op Gherkin gebaseerde testtooling wordt gevraagd en ook met JIRA of vergelijkbaar. Dat geldt eveneens voor ervaring op het gebied van 'continuous integration en - delivery' en bijbehorende tooling zoals TFS en Jenkins en performancetesten met Jmeter. Tevens wordt je in staat geacht om je functioneel een complex systeemlandschap eigen te maken, zonder documentatie. Evenals ervaring met het herleiden van elementen op webpagina's op basis van XPATH en CSS. Er wordt ook een beroep gedaan op je communicatieve vaardigheid. Bij toerbeurt zal je de scrum-master rol vervullen en afstemming met PO's verzorgen. GIT en/of vergelijkbare source control tools behoren tot jouw tool set.

Locatie: Den Haag
Dienstverband: ZZP, Freelance, Detachering
Dagen/uren: 32-40 uur / 4-5 dagen
Wanneer: z.s.m. met kans op verlenging
VOG verplicht

Over de afdeling:

Voor één van haar teams is onze klant op zoek naar een Tester. Naast gedegen technisch kennis moet de persoon ook communicatieve kwaliteiten hebben én significante ervaring met het werken in een Agile-SCRUM-omgeving.

Het applicatielandschap ondersteunt de inspectiedienst van het betreffende Ministerie met hun dagelijkse werkzaamheden. De inspecteur staat centraal en wordt zowel op kantoor als op locatie ondersteund met zijn inspecties. Mocht er tijdens een inspectie een overtreding worden geconstateerd dan wordt dit overgedragen aan de boeteafdeling van het Ministerie, de ondersteuning van het boeteproces valt ook binnen dit landschap.

De klant heeft een complex en deels verouderd applicatielandschap. Bij het testen van de bestaande applicaties is een helder inzicht in complexe businessprocessen nodig, over een groot en divers applicatielandschap. Bij het testen van nieuw te bouwen applicaties is een visie op het inrichten van testautomatisering gewenst.

Over de opdrachtgever:

Onze klant werkt aan een betere digitale overheid, voor en samen met andere overheidsorganisaties. De afdeling Software heeft als missie: "Het niveau van softwareontwikkeling bij de Nederlandse overheid naar een hoger plan brengen". Een hoger niveau van softwareontwikkeling leidt tot kwalitatief betere producten, beter beheersbare processen en een grotere slagvaardigheid in die processen. Dit laatste is, onder meer, nodig omdat de omgeving niet stilstaat en kaders, eisen, wensen en inzichten kunnen veranderen. De producten van de softwareafdeling zijn niet beperkt tot programmatuur: ook zaken als testfaciliteiten en documentatie, en zelfs de volledige ontwikkelstraat, horen daarbij. Uiteindelijk leidt dit tot een betere, efficiënte en slagvaardigere dienstverlening aan burgers, bedrijven en ambtenaren en dus tot een "betere digitale overheid". Om de missie te verwezenlijken voert de software-afdeling zelf software-ontwikkelprojecten uit in opdracht van overheidsorganisaties en draagt zij, waar mogelijk, de kwaliteitsaanpak uit binnen de Nederlandse overheid.

De projecten die de software-afdeling uitvoert kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, veel belanghebbenden, en wettelijke verplichtingen. De softwareontwikkeling wordt ondersteund door een ecosysteem van tools, geautomatiseerde processen, samenwerkingsverbanden en een geautomatiseerd kwaliteitssysteem.

Over jouw rol:

• Minimaal 5 jaar ervaring met het functioneel- en systeemtesten van (berichtenverkeer tussen)
(web)applicaties
• Minimaal 5 jaar ervaring met het afleiden van logische en fysieke testgevallen
• Minimaal 2 jaar ervaring met testautomatisering, bij voorkeur met keyword-driven frameworks
• Minimaal 2 jaar SQL ervaring ten behoeve van het opstellen van complexe testdata setups en
testcontroles op database niveau
• Minimaal 2 jaar werkervaring als tester binnen een Agile / SCRUM omgeving

Procedure

Reageer a.j.b. via de blauwe sollicitatieknop bovenaan rechts die bij deze functie hoort. Wij beoordelen elke sollicitant(e) die voldoet aan de genoemde ervaring / competenties in de vacature tekst. Daarna nemen wij contact met je op. Eerst gaan we telefonisch een gesprek met je aan. Vervolgens plannen we een online call of zien wij elkaar op ons kantoor in Haarlem. Daarna wordt de klant geïnformeerd . De klant maakt een keuze uit de kandidaten. Vervolgens zal de gekozen kandidaat via LogicQ worden uitgezonden. Succes!

Bijkomende voordelen:

Een mooie tijdelijke senior testautomatiseerder functie met kans op verlenging!

Functie vereisten:

- ervaring met functioneel- en systeemtesten van (berichtenverkeer tussen (web)applicaties
- ervaring met afleiden van logische en fysieke testgevallen
- ervaring met testautomatisering, bij voorkeur met keyword-driven frameworks
- SQL ervaring ten behoeve van het opstellen van complexe testdata setups en testcontroles op database
niveau
- werkervaring als tester binnen een Agile / SCRUM omgeving

Onze referentie:

1908LQ8692

Sluitingsdatum:

11-27-2019

Startdatum:

10-20-2019

Tags:

Functioneel- en systeemtester keyword-driven frameworks testing SQL Agile / SCRUM

Dienstverband:

Freelance - ZZP Freelance - Verloond Detachering

Competenties:

teamplayer kennis van agile en DevOps. Innovatief Oorzaken uitzoeken

FTE

: 1,0

Werk met LogicQ

LogicQ Co-operative Consultants is de multi-disciplinaire freelance organisatie voor HBO+ professionals. LogicQ verbindt individuele professionals in een netwerkorganisatie om samen te werken aan gemeenschappelijk succes.

We kennen verschillende membership levels, waarlangs jij kan groeien van Associé tot aan partner met aandelen.  Alle LogicQ Associés  onderschrijven de LogicQ code en kunnen zich volledig focussen op hun vak en interessante opdrachten. 

LogicQ heeft drie werkgebieden voor haar members n.l. opleidingen via LogicQ Learning,  innovatie & ervaring binnen LogicQ Labs en LogicQ Labour. 

LogicQ Labour 

LogicQ Labour heeft de specifieke taak om arbeid te organiseren en onze consultants te bemiddelen naar een volgende opdracht. Zo zorgt LogicQ Labour voor de verschillende contracten, opdrachtvoorwaarden en back-office verwerking. Ook zorgt ze voor de uren rapportages voor de opdrachtgevers, verlengingen en behandeld nieuwe aanvragen.

LogicQ Labour biedt opdrachtgevers meerdere contractmogelijkheden voor de inzet van Associés. LogicQ helpt opdrachtgevers met het vinden van kwaliteit kandidaten voor het versterken van organisatie.