LogicQ kantoor wordt opvang voor gezinnen uit Oekraïne
Gemeente Velsen vraagt pand terug om opvang te kunnen bieden

LogicQ werkt vanaf 1 Augustus vanuit het kantoor van LauerLogic BV op de Huygensstraat...


IJmuiden, 24 juli 2022 - Begin juli kwam een delegatie van de Gemeente Velsen langs om te zien of ons kantoor waar we in de afgelopen twee jaar rust hadden gevonden tijdens de pandemie geschikt zou zijn voor bewoning door gezinnen uit het door oorlog getroffen Oekraïne.

Alle beschikbare ruimte in de gemeente wordt gereed gemaakt voor gezinnen afkomstig uit oorlogsgebied. Zo ook het pand aan de Heidestraat, want de Gemeente Velsen is formeel de eigenaar van het pand. 

Solidair met Oekraine

Nadat we het officiële verzoek hadden ontvangen hebben we met de meeste LogicQ Associates ruggenspraak gehouden en allen waren het over eens dat we ruimhartig konden meewerken aan het verzoek.

LogicQ en Stichting Donate IT zijn als bewoners solidair met Ukraine en kennen diverse IT-ers uit deze door oorlogsgeweld getroffen regio. Alle LogicQ Associates zien de grote noodzaak om ruimte te maken voor gevluchte moeders met kinderen. 

Stichting Donate IT

Een aantal LogicQ Associates zijn ook vrijwilliger bij de Stichting Donate IT en zijn betrokken bij het inzamelen van gebruikte pc's van bevriende IT relaties voor deze groep vluchtelingen.

De eerste donaties zijn ontvangen en worden nagezien en klaar gemaakt Ondanks de verhuizing en de extra drukte hopen we in de loop van Augustus deze met de Stichting Vluchtelingen Werk te distribueren naar deze groep kinderen en hun ouders.

De Stichting heef overigens onderdak gevonden in een voormalig buurthuis en zal daar haar activiteiten voortzetten met de LogicQ Associates. We kijken uit naar een aantal nieuwe vrijwilligers om het aanbod van donaties te kunnen verwerken.  

Hybride werken

Een LogicQ Associate werkt bij haar opdrachtgever, -thuis of op enig andere plek ergens ter wereld. In de afgelopen jaren is de behoefte aan een hoofdkantoor in de klassieke wijze verandert door met name de pandemie.

Zo wordt nu al veel gedaan via video vergaderen, chat functies en andere vormen van hybride werken. Dat is onmiskenbaar belangrijker geworden - voor ons - en ook zeker voor onze klanten.

Practice what you preach!

Zo zijn we partner van en hebben wij kennis van de systemen van Google, Microsoft, Jitsi, Odoo en vele andere moderne IT oplossingen op dit terrein. Als IT consultancy realiseren we dit niet alleen voor onze opdrachtgevers -maar we richten ook onze eigen organisatie hiermee in. Het vergt iets meer planning en IT, maar de locaties kunnen even schitterend zijn als onze oude locatie op de Heidestraat. De kantoortuin was een geliefde plek van vele van onze relaties en consultants. 

Met veel plezier zullen wij terugdenken aan deze bijzondere twee jaar die wij hier hebben mogen doorbrengen.

Met liefde geven we onze opgeknapte bloeiende tuin terug t.b.v. mensen die het veel harder nodig hebben dan wij.  

 Tot ziens Heidestraat... 

Welkom op de Huygensstraat 

Mooie herinnering

Meer weten?
Kom maar door en stel je vraag...

        LogicQ kantoor wordt opvang voor gezinnen uit Oekraïne
        LogicQ HQ, Pauline van Alderwerelt van Rosenburgh
        25 juli, 2022
        Deel deze post

        Latest posts

        Archief
        Robert Lauer gaf lezing over Durable Datacenters in de Industrieele Groote Club
        Samen met Stijn Grove, Managing Director van Dutch Data Center Association gingen zij in op digitalisering, datacenters en duurzaamheid